Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, maj 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 152,2 0,0 3,6
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,8 -0,2 0,1
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 181,5 -0,3 5,0
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 163,8 0,0 0,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, maj 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/05/maku_2017_05_2017-06-22_tau_006_sv.html