Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,2 -0,4 1,7
Geokonstruktioner 111,6 -0,1 0,5
Markkonstruktioner 110,9 -0,5 0,2
Bergkonstruktioner 114,1 0,1 0,3
Beläggningar 100,0 -1,7 9,3
Kommunaltekniska system 111,2 -0,1 0,5
Betongkonstruktioner 117,5 -0,1 2,8
Tekniska och andra system 106,8 0,2 1,8
Krossarbeten 1) 108,7 -0,4 0,4
Vägunderhåll 1) 111,9 0,2 0,6
Gatuunderhåll 1) 111,6 0,0 0,5
Banunderhåll 1) 110,5 0,0 0,3
Underhåll, totalt 1) 111,4 0,1 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, Ville Markkanen 029 551 3023, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/06/maku_2017_06_2017-07-24_tau_001_sv.html