Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,3 -0,4 1,7
Grundbyggnadsarbeten 139,7 -0,1 0,5
Jordbyggnadsarbeten 159,4 -0,5 0,2
Bergbyggnadsarbeten 157,7 0,1 0,3
Krossarbeten 151,3 -0,4 0,4
Beläggningsarbeten 148,0 -1,7 9,3
Vattenförsörjningsarbeten 152,5 -0,1 0,5
Brobyggnadsarbeten 172,6 -0,1 2,8
Skötsel och underhåll 1) 161,3 0,2 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, Ville Markkanen 029 551 3023, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/06/maku_2017_06_2017-07-24_tau_005_sv.html