Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juli 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,1 -0,1 1,3
Grundbyggnadsarbeten 139,9 0,2 -0,3
Jordbyggnadsarbeten 159,1 -0,2 0,2
Bergbyggnadsarbeten 157,6 -0,1 0,3
Krossarbeten 151,5 0,1 1,1
Beläggningsarbeten 146,8 -0,9 6,2
Vattenförsörjningsarbeten 153,5 0,6 1,4
Brobyggnadsarbeten 171,8 -0,4 2,0
Skötsel och underhåll 1) 161,1 -0,1 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juli 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/07/maku_2017_07_2017-08-23_tau_005_sv.html