Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, juli 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,1 -0,1 1,7
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,8 -0,1 0,2
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 180,2 -0,7 2,7
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 164,1 -0,1 0,7

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, juli 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/07/maku_2017_07_2017-08-23_tau_006_sv.html