Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2017

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,1 0,6 1,9
Geokonstruktioner 127,8 0,5 0,1
Markkonstruktioner 135,0 0,7 0,9
Bergkonstruktioner 136,7 0,0 0,4
Beläggningar 135,9 0,8 6,8
Kommunaltekniska system 134,5 0,8 2,3
Betongkonstruktioner 140,4 0,3 2,8
Övriga tekniska system 123,3 0,6 2,5
Krossarbeten 1) 129,7 0,6 1,8
Underhåll 1) 136,3 0,1 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2017, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/08/maku_2017_08_2017-09-25_tau_003_sv.html