Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,0 0,6 1,9
Grundbyggnadsarbeten 140,6 0,5 0,1
Jordbyggnadsarbeten 160,2 0,7 0,9
Bergbyggnadsarbeten 157,6 -0,0 0,4
Krossarbeten 152,4 0,6 1,8
Beläggningsarbeten 147,9 0,8 6,8
Vattenförsörjningsarbeten 154,7 0,8 2,3
Brobyggnadsarbeten 172,4 0,3 2,8
Skötsel och underhåll 1) 161,3 0,1 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/08/maku_2017_08_2017-09-25_tau_005_sv.html