Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,5 0,6 2,2
Grundbyggnadsarbeten 142,4 0,9 2,0
Jordbyggnadsarbeten 161,5 0,3 1,2
Bergbyggnadsarbeten 157,9 0,2 0,0
Krossarbeten 154,1 0,6 1,5
Beläggningsarbeten 151,5 1,7 7,4
Vattenförsörjningsarbeten 157,1 0,8 2,8
Brobyggnadsarbeten 172,8 0,3 2,0
Skötsel och underhåll 1) 161,4 0,0 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/10/maku_2017_10_2017-11-23_tau_005_sv.html