Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, november 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,6 0,1 2,0
Grundbyggnadsarbeten 142,8 0,3 2,1
Jordbyggnadsarbeten 161,0 -0,3 1,1
Bergbyggnadsarbeten 157,9 0,0 0,1
Krossarbeten 155,0 0,5 2,3
Beläggningsarbeten 151,8 0,2 4,7
Vattenförsörjningsarbeten 158,0 0,6 3,5
Brobyggnadsarbeten 173,5 0,4 2,0
Skötsel och underhåll 1) 161,1 -0,2 0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, november 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/11/maku_2017_11_2017-12-20_tau_005_sv.html