Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,8 0,7 2,2
Grundbyggnadsarbeten 142,8 0,0 2,1
Jordbyggnadsarbeten 160,8 -0,1 0,3
Bergbyggnadsarbeten 158,3 0,2 0,4
Krossarbeten 155,3 0,2 1,7
Beläggningsarbeten 159,9 5,3 7,9
Vattenförsörjningsarbeten 158,3 0,2 3,5
Brobyggnadsarbeten 173,9 0,3 2,4
Skötsel och underhåll 1) 161,1 0,0 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/12/maku_2017_12_2018-01-23_tau_005_sv.html