Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, februari 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 159,5 0,1 1,4
Grundbyggnadsarbeten 144,0 0,2 2,7
Jordbyggnadsarbeten 161,4 -0,2 0,2
Bergbyggnadsarbeten 159,5 0,1 0,9
Krossarbeten 157,8 -0,3 2,3
Beläggningsarbeten 160,9 1,0 1,4
Vattenförsörjningsarbeten 159,1 -0,0 3,8
Brobyggnadsarbeten 174,3 0,1 1,4
Skötsel och underhåll 1) 162,3 0,1 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, februari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/02/maku_2018_02_2018-03-23_tau_004_sv.html