Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 114,7 0,4 3,6
Geokonstruktioner 116,3 0,4 3,5
Markkonstruktioner 113,2 0,2 1,6
Bergkonstruktioner 114,9 -0,1 0,8
Beläggningar 114,9 1,2 14,9
Kommunaltekniska system 117,2 0,6 3,9
Betongkonstruktioner 118,3 -0,3 0,8
Tekniska och andra system 107,6 0,1 0,3
Krossarbeten 1) 114,8 0,2 4,8
Vägunderhåll 1) 113,3 0,1 1,3
Gatuunderhåll 1) 113,9 0,1 2,1
Banunderhåll 1) 113,0 -0,2 1,4
Underhåll, totalt 1) 113,5 0,0 1,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/08/maku_2018_08_2018-09-24_tau_002_sv.html