Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 115,2 -1,1 2,2
Geokonstruktioner 116,7 -0,6 2,2
Markkonstruktioner 113,2 -0,7 1,2
Bergkonstruktioner 115,9 -0,2 1,2
Beläggningar 116,4 -3,4 7,7
Kommunaltekniska system 116,9 -1,2 1,3
Betongkonstruktioner 119,8 -0,2 1,2
Tekniska och andra system 108,0 -0,2 0,3
Krossarbeten 1) 114,3 -1,4 2,5
Vägunderhåll 1) 114,2 -0,2 2,1
Gatuunderhåll 1) 114,4 -0,3 2,2
Banunderhåll 1) 113,2 -0,2 0,6
Underhåll, totalt 1) 114,0 -0,3 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/12/maku_2018_12_2019-01-23_tau_002_sv.html