Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 25.2.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,8 procent i januari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,8 procent från januari år 2018 till januari år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,7 procent för tekniska och andra system till 2,8 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,7 1,8
Geokonstruktioner 105,1 1,6
Markkonstruktioner 102,9 2,8
Bergkonstruktioner 102,4 1,2
Beläggningar 113,5 1,8
Kommunaltekniska system 103,9 0,8
Betongkonstruktioner 103,9 0,9
Tekniska och andra system 101,5 0,7
Krossarbeten 1) 104,8 1,6
Vägunderhåll 1) 102,3 2,2
Gatuunderhåll 1) 103,1 1,9
Banunderhåll 1) 102,5 0,8
Underhåll, totalt 1) 102,7 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/01/maku_2019_01_2019-02-25_tie_001_sv.html