Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2019

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,1 0,4 2,0
Geokonstruktioner 105,5 0,3 1,7
Markkonstruktioner 103,3 0,3 3,3
Bergkonstruktioner 102,5 0,1 1,2
Beläggningar 114,6 1,0 1,8
Kommunaltekniska system 104,5 0,6 1,4
Betongkonstruktioner 103,8 -0,1 0,8
Tekniska och andra system 101,7 0,1 0,9
Krossarbeten 1) 105,5 0,7 2,6
Vägunderhåll 1) 102,5 0,2 2,3
Gatuunderhåll 1) 103,3 0,2 2,1
Banunderhåll 1) 102,6 0,1 0,9
Underhåll, totalt 1) 102,9 0,2 1,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2019, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/02/maku_2019_02_2019-03-25_tau_001_sv.html