Publicerad: 23.10.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,5 procent i september från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,5 procent från september år 2018 till september år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från -9,6 procent för beläggningar till 2,1 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, september 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,4 -0,5
Geokonstruktioner 105,8 0,3
Markkonstruktioner 103,9 2,1
Bergkonstruktioner 103,7 2,1
Beläggningar 107,2 -9,6
Kommunaltekniska system 103,9 -0,7
Betongkonstruktioner 104,1 0,8
Tekniska och andra system 102,3 1,0
Krossarbeten 1) 106,1 1,1
Vägunderhåll 1) 102,9 1,8
Gatuunderhåll 1) 103,6 1,2
Banunderhåll 1) 104,0 1,9
Underhåll, totalt 1) 103,4 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/09/maku_2019_09_2019-10-23_tie_001_sv.html