Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/04 2015/05
1. Bytesbalans -3 826 -2 015 -849 338
1.1 Varor 679 1 955 726 585
1.2 Tjänster -1 452 -1 022 -73 -66
1.3 Primära inkomster -541 -950 -1 307 13
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -1 998 -195 -195
2. Kapitalbalans 202 214 13 13
3. Finansiell balans -9 254 -2 985 -2 212 2 429
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -12 028 -49 568
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 5 942 -154 -2 335
3.3 Övriga investeringar -178 8 525 -1 141 5 602
3.4 Finansiella derivat -727 -5 167 -834 -1 322
3.5 Valutareserv -207 -258 -35 -84
4. Restpost -5 630 -1 184 -1 376 2 079
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_004_sv.html