Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Publicerad: 10.7.2015

Bytesbalansen visade ett överskott i maj 2015, ett nettoutflöde av kapital till utlandet

Överskottet i handelsbalansen gjorde att också bytesbalansen visade ett överskott i maj 2015. Finland hade ett nettoutflöde av kapital.

Finlands bytesbalans och handelsbalans

Finlands bytesbalans och handelsbalans

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet

Finlands nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tie_001_sv.html