Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, syyskuu

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09
Saamiset Yhteensä 40 134 17 674 -31 425 8 248 -178 -44 253 9 086 -11 620 -17 234
1. Suorat sijoitukset 9 599 2 570 2 999 -2 674 87 -1 533 897 49 -107
2. Arvopaperisijoitukset 1 687 608 5 365 2 179 -1 787 -3 462 -1 058 3 284 4 274
3. Muut sijoitukset 36 974 20 869 -30 448 14 860 8 254 -32 088 14 759 -7 220 -13 437
4. Johdannaiset -7 858 -6 735 -9 275 -6 114 -7 056 -7 296 -5 336 -7 833 -8 105
5. Valuuttavaranto -267 363 -67 -2 325 127 -175 99 140
Velat Yhteensä 41 181 18 516 -28 232 8 182 134 -48 052 11 509 -9 359 -17 488
1. Suorat sijoitukset -321 -893 3 964 -5 309 -2 000 -3 339 376 1 007 -1 461
2. Arvopaperisijoitukset 14 580 1 186 -755 -2 049 -298 -1 817 1 441 86 868
3. Muut sijoitukset 33 427 25 178 -22 002 21 722 10 689 -34 815 14 508 -2 109 -9 701
4. Johdannaiset -6 505 -6 954 -9 439 -6 181 -8 258 -8 081 -4 816 -8 342 -7 193
5. Valuuttavaranto . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2016, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tau_003_fi.html