Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, september

Publicerad: 15.11.2016

Bytesbalansen visade ett underskott i september, utlandsställningen positiv

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,2 miljarder euro i september. Värdet av exporten av varor och tjänster sjönk med en procent från året innan. Under januari–september har värdet av exporten av varor och tjänster minskat med fyra procent från året innan. Utlandsställningen var positiv. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Nettoställning mot utlandet

Nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tie_001_sv.html