Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, marraskuu

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11
Saamiset Yhteensä -4 678 -3 899 1 277 -9 392 1 034
1. Suorat sijoitukset 706 1 216 1 472 1 394 1 403
2. Arvopaperisijoitukset 2 026 1 112 2 553 -1 583 2 912
3. Muut sijoitukset -105 1 189 4 854 -1 739 4 019
4. Johdannaiset -7 187 -7 457 -7 625 -7 393 -7 352
5. Valuuttavaranto -118 41 22 -71 53
Velat Yhteensä -3 894 -2 596 -2 880 -5 425 2 158
1. Suorat sijoitukset -392 600 1 096 1 386 1 395
2. Arvopaperisijoitukset 99 1 325 -7 193 -2 714 302
3. Muut sijoitukset 2 381 1 464 9 151 1 887 6 415
4. Johdannaiset -5 981 -5 984 -5 933 -5 984 -5 954
5. Valuuttavaranto . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/11/mata_2017_11_2018-01-15_tau_003_fi.html