Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Publicerad: 15.2.2019

Bytesbalansen visade ett underskott i december, ett nettoutflöde av kapital till utlandet

Korrigering 19.2.2019: Tabellbilagor 1 och 4 har korrigerats. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,5 miljarder euro i december. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 4 procent från året innan. Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tie_001_sv.html