Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-maj 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 621 50 829 48,5 -0,5 92,48 44,90
Fasta Finland 609 50 163 48,8 -0,5 92,47 45,14
Nyland 112 14 120 58,1 0,1 100,19 58,17
    Esbo 11 1 189 49,6 -2,0 84,02 41,71
    Helsingfors 52 8 358 62,5 0,1 105,16 65,67
    Vanda 11 2 186 68,8 1,9 99,12 68,20
Egentliga Finland 38 3 127 46,0 -1,4 79,61 36,59
    Åbo 18 2 060 50,3 0,6 81,69 41,09
Satakunta 24 1 227 38,9 -3,1 83,54 32,49
    Björneborg 9 716 38,3 -5,8 80,02 30,66
Egentliga Tavastland 19 1 281 35,6 0,6 80,43 28,62
    Tavastehus 8 735 33,9 -1,2 91,89 31,13
Birkaland 42 3 825 44,7 -0,5 90,91 40,68
    Tammerfors 24 2 828 48,8 -1,5 92,24 45,05
Päijänne-Tavastland 16 1 821 42,4 0,9 87,48 37,13
    Lahtis 6 700 45,7 -2,8 93,54 42,76
Kymmenedalen 16 940 37,5 -2,2 84,35 31,63
    Kouvola 6 432 36,8 -3,4 79,64 29,29
Södra Karelen 17 1 353 48,6 -4,2 96,05 46,66
    Villmanstrand 7 743 53,8 -6,9 90,19 48,53
Södra Savolax 27 1 566 37,4 -1,0 71,47 26,75
    S:t Michel 8 559 43,6 -1,4 78,77 34,37
Norra Savolax 29 2 329 45,0 -2,5 86,34 38,84
    Kuopio 14 1 396 50,3 -3,8 90,65 45,60
Norra Karelen 22 1 195 44,6 3,2 85,46 38,13
    Joensuu 7 605 56,4 8,3 85,48 48,24
Mellersta Finland 27 2 780 47,3 0,0 88,96 42,12
    Jyväskylä 10 1 396 50,5 0,8 92,53 46,69
Södra Österbotten 26 1 503 42,4 -1,2 75,22 31,87
    Seinäjoki 8 614 47,4 -0,6 84,38 39,96
Österbotten 22 1 222 44,1 -1,2 87,19 38,42
    Vasa 8 800 51,1 1,9 89,90 45,96
Mellersta Österbotten 10 497 42,9 1,7 78,84 33,84
    Karleby 5 358 50,4 3,1 81,89 41,27
Norra Österbotten 48 3 452 47,2 2,4 89,17 42,09
    Kuusamo 11 765 43,4 2,1 109,46 47,54
    Uleåborg 12 1 591 56,2 2,5 87,59 49,20
Kajanaland 20 1 736 45,3 -2,8 82,41 37,34
    Kajana 6 409 34,0 -2,2 81,11 27,61
    Sotkamo 6 1 081 54,5 -3,5 86,79 47,26
Lappland 94 6 189 50,8 -1,2 99,61 50,57
    Rovaniemi 11 1 196 61,0 3,4 91,96 56,10
Åland 13 666 28,7 -0,8 .. ..
    Mariehamn 5 397 39,7 0,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-maj 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_006_sv.html