Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Publicerad: 21.8.2014

Utländska turisters övernattningar ökade med 2,9 procent i juni 2014

I juni 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 559 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 2,9 procent fler än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till drygt 1,5 miljoner dygn. Detta var en minskning med 4,8 procent jämfört med juni 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 2,8 procent och totalt statistikfördes något under 2,1 miljoner övernattningsdygn i juni 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juni 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i juni 2014/2013, %

Den branta nedgången av ryska övernattningar avtog i juni. För ryska turister bokfördes nästan 101 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 5,7 procent färre än året innan. De ryska turisterna var fortfarande den största gruppen av utländska turister i juni 2014. Den näst största gruppen var tyskarna med något under 70 000 övernattningar och för dem statistikfördes 5,7 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningarna än året innan. Den tredje största gruppen var de svenska turisterna med närmare 61 000 övernattningar, vilket var en ökning med 6,1 procent från året innan. För britterna bokfördes drygt 28 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar, vilket var 2,8 procent fler än året innan. Övernattningarna av både amerikanska och spanska turister ökade med 18 procent, men amerikanernas övernattningsdygn uppgick till närmare 33 000 medan motsvarande siffra för spanjorerna var något under 10 000 i juni 2014. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de japanska turisternas övernattningar dock mest. De övernattade något under 17 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var 26,7 procent fler än året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i juni mest i Kymmenedalen, med 4,1 procent. I Egentliga Tavastland ökade övernattningarna med 3,3 procent och både i Egentliga Finland och på Åland med omkring 2 procent. Den största minskningen av övernattningar uppmättes i Satakunta, 16,6 procent. I Södra Savolax var minskningen av övernattningar 16,4 procent och i Päijänne-Tavastland 14,4 procent. Både i Södra Österbotten och Österbotten bokfördes omkring 9 procent färre övernattningar än året innan. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 2,8 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i juni landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i juni landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 1,5 procent i juni 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,5 miljoner dygn i juni 2014, vilket var en minskning med 1,5 procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 3,1 procent och uppgick till drygt en miljon övernattningsdygn. Övernattningarna av utländska turister ökade däremot med 2,4 procent och uppgick till 449 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 56,6 procent i juni. Året innan var det 55,8 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 72,6 procent, och i Södra Karelen, 65,0 procent. I Villmanstrand steg kapacitetsutnyttjandet av hotellrum till 78,0 procent och i Vanda till 73,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 78,0 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i juni 2014 till 92,68 euro per dygn. Året innan var det 90,50 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 1,8 procent under januari–juni 2014

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till totalt 9,2 miljoner under januari–juni 2014. Detta var en minskning med 1,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,3 procent och uppgick till drygt 6,5 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 2,7 miljoner gånger, vilket var en minskning med 0,7 procent jämfört med januari–juni 2013.

För ryska turister statistikfördes 739 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var fortfarande den överlägset största turistgruppen under januari–juni 2014. De ryska turisternas övernattningar har minskat under hela innevarande år och under januari–juni var antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna 10,4 procent färre än under motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var tyskarna. De övernattade nästan 236 000 gånger, vilket var 1,9 procent färre än under januari–juni 2013. Den tredje största gruppen var svenskarna med 215 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 2,7 procent från året innan. Den kraftiga ökningen av japanernas övernattningar i juni räckte inte till för att vända förändringen till positiva siffror under januari–juni, utan deras övernattningar minskade totalt med 3,2 procent. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade amerikanernas övernattningar mest under januari–juni, med 11,9 procent. För dem statistikfördes totalt drygt 95 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar.

Förändring i övernattningar i januari-juni 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-juni 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (380,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/06/matk_2014_06_2014-08-21_tie_001_sv.html