Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 099 58 303 46,7 1,3 57,33
Fasta Finland 1 059 57 130 47,2 1,4 57,32
Nyland 136 14 515 64,4 3,0 69,92
Egentliga Finland 65 3 623 49,7 5,6 52,03
Satakunta 42 1 549 40,9 3,6 57,62
Egentliga Tavastland 31 1 437 41,1 4,6 49,24
Birkaland 70 4 553 55,5 4,4 61,14
Päijänne-Tavastland 35 1 990 38,2 2,2 47,60
Kymmenedalen 28 1 122 40,0 -6,6 51,52
Södra Karelen 38 1 760 44,9 -6,0 53,61
Södra Savolax 83 2 344 33,1 -1,7 41,82
Norra Savolax 51 2 650 44,1 -2,2 48,83
Norra Karelen 49 1 498 44,9 -0,1 51,33
Mellersta Finland 46 3 052 50,2 4,6 55,39
Södra Österbotten 48 1 789 42,3 -1,4 40,34
Österbotten 29 1 279 51,9 4,3 59,67
Mellersta Österbotten 14 535 48,7 -1,2 62,24
Norra Österbotten 95 4 381 40,6 -0,3 47,03
Kajanaland 42 2 151 40,9 -0,7 34,59
Lappland 157 6 902 20,2 -1,8 42,90
Åland 40 1 173 20,9 -1,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_001_sv.html