Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 180 977 -2,1 12 342 978 -2,2 4 837 999 -1,8
Fasta Finland 16 803 140 -2,0 12 195 603 -2,2 4 607 537 -1,7
Nyland 4 399 493 0,7 2 369 333 0,6 2 030 160 0,9
Egentliga Finland 1 045 010 -0,2 838 459 -2,4 206 551 10,1
Satakunta 355 424 -6,7 307 431 -6,6 47 993 -7,0
Egentliga Tavastland 326 549 2,0 291 394 2,9 35 155 -4,9
Birkaland 1 207 481 -6,2 1 016 020 -6,4 191 461 -5,0
Päijänne-Tavastland 513 993 -1,1 427 874 -3,5 86 119 12,5
Kymmenedalen 310 636 -3,8 217 717 4,3 92 919 -18,5
Södra Karelen 597 020 -8,3 314 210 -1,8 282 810 -14,5
Södra Savolax 686 007 -6,0 505 285 -6,4 180 722 -4,9
Norra Savolax 733 366 -3,4 626 633 -3,5 106 733 -3,1
Norra Karelen 435 568 -3,8 341 931 -8,3 93 637 17,2
Mellersta Finland 932 361 -3,8 797 446 -4,5 134 915 0,8
Södra Österbotten 597 419 -3,6 574 460 -2,9 22 959 -17,7
Österbotten 356 173 -5,7 289 176 -7,9 66 997 5,2
Mellersta Österbotten 149 882 1,5 132 807 0,4 17 075 11,6
Norra Österbotten 1 422 273 2,8 1 199 529 3,5 222 744 -1,1
Kajanaland 827 277 -3,4 747 800 -2,7 79 477 -10,1
Lappland 1 907 208 -2,6 1 198 098 -1,7 709 110 -4,2
Åland 377 837 -4,5 147 375 -5,8 230 462 -3,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_004_sv.html