Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-oktober 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 627 51 125 52,3 0,3 91,68 47,96
Fasta Finland 613 50 382 52,5 0,3 91,66 48,08
Nyland 112 14 256 63,6 0,5 101,26 64,36
    Esbo 11 1 181 55,7 -1,4 83,03 46,28
    Helsingfors 52 8 475 68,9 0,3 106,65 73,47
    Vanda 11 2 202 69,0 1,1 98,09 67,68
Egentliga Finland 38 3 028 55,1 2,2 83,15 45,80
    Åbo 18 2 060 58,9 2,2 85,13 50,11
Satakunta 25 1 260 43,8 -1,8 88,02 38,55
    Björneborg 9 727 45,6 -2,9 88,70 40,42
Egentliga Tavastland 19 1 268 40,8 1,9 80,35 32,78
    Tavastehus 8 736 39,3 0,1 91,87 36,06
Birkaland 41 3 735 51,6 1,3 92,13 47,54
    Tammerfors 24 2 749 56,2 1,2 93,86 52,71
Päijänne-Tavastland 16 1 831 46,5 4,1 85,90 39,92
    Lahtis 6 722 46,0 0,3 87,95 40,44
Kymmenedalen 17 951 43,5 -3,4 85,62 37,25
    Kouvola 7 439 42,1 -1,8 81,88 34,48
Södra Karelen 18 1 423 55,6 -1,0 96,08 53,43
    Villmanstrand 8 770 63,9 1,8 89,70 57,31
Södra Savolax 32 1 805 43,1 -1,9 80,05 34,49
    S:t Michel 9 605 47,6 -4,0 82,00 39,00
Norra Savolax 30 2 338 49,0 -1,7 85,63 41,92
    Kuopio 15 1 406 53,5 -2,8 89,74 48,05
Norra Karelen 22 1 227 48,9 0,7 84,94 41,56
    Joensuu 7 630 59,7 4,4 84,84 50,64
Mellersta Finland 28 2 832 51,9 2,0 87,14 45,18
    Jyväskylä 11 1 444 55,9 3,1 94,44 52,77
Södra Österbotten 26 1 530 48,3 -1,2 76,55 36,94
    Seinäjoki 8 620 52,0 -1,1 83,16 43,25
Österbotten 22 1 225 49,6 -0,6 88,60 43,92
    Vasa 8 803 55,4 0,4 92,08 51,01
Mellersta Österbotten 10 506 46,0 1,2 79,41 36,53
    Karleby 5 367 53,7 2,4 81,46 43,71
Norra Österbotten 47 3 468 49,0 2,4 85,35 41,81
    Kuusamo 10 760 36,2 0,6 93,09 33,66
    Uleåborg 12 1 590 61,0 3,7 87,24 53,24
Kajanaland 20 1 734 46,2 -3,7 78,49 36,23
    Kajana 6 409 37,4 -2,4 78,00 29,20
    Sotkamo 6 1 080 53,7 -5,1 80,89 43,41
Lappland 91 5 965 42,8 -0,7 88,51 37,84
    Rovaniemi 11 1 184 53,3 0,8 81,74 43,53
Åland 14 743 42,8 -0,9 .. ..
    Mariehamn 6 430 55,4 0,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-oktober 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_006_sv.html