Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 616 50 762 50,7 -0,9 92,14 46,69
Fasta Finland 606 50 190 50,9 -0,9 92,15 46,93
Nyland 113 14 206 65,1 -1,0 105,16 68,45
    Esbo 11 1 190 57,3 -0,3 86,92 49,77
    Helsingfors 52 8 398 72,8 -0,1 110,30 80,26
    Vanda 11 2 225 66,8 -2,2 103,65 69,25
Egentliga Finland 36 2 960 52,5 3,6 84,11 44,19
    Åbo 18 2 033 56,1 3,4 86,26 48,37
Satakunta 25 1 225 39,2 -2,8 81,77 32,04
    Björneborg 9 729 41,1 -2,3 79,56 32,69
Egentliga Tavastland 18 1 256 44,0 2,4 73,32 32,24
    Tavastehus 8 738 39,1 -2,4 88,67 34,67
Birkaland 41 3 934 52,9 -2,6 95,57 50,54
    Tammerfors 25 3 045 57,6 -4,0 98,03 56,45
Päijänne-Tavastland 15 1 816 36,2 -4,6 80,17 29,05
    Lahtis 6 700 44,7 -2,8 86,63 38,70
Kymmenedalen 17 950 50,9 -12,5 83,52 42,50
    Kouvola 7 442 50,4 -12,1 82,57 41,60
Södra Karelen 18 1 362 50,4 -4,0 95,19 47,96
    Villmanstrand 8 750 59,9 4,5 87,58 52,45
Södra Savolax 30 1 640 38,6 -4,0 69,96 27,03
    S:t Michel 8 558 47,9 -1,0 76,06 36,41
Norra Savolax 30 2 314 45,9 -2,3 86,30 39,59
    Kuopio 15 1 379 50,5 -1,0 87,34 44,10
Norra Karelen 22 1 209 49,2 1,3 83,10 40,89
    Joensuu 7 611 68,2 4,2 84,73 57,82
Mellersta Finland 27 2 736 47,9 2,5 79,82 38,20
    Jyväskylä 10 1 351 56,9 -0,1 93,76 53,38
Södra Österbotten 26 1 550 46,4 -5,1 72,98 33,83
    Seinäjoki 8 625 50,8 -9,5 79,69 40,49
Österbotten 23 1 251 55,2 6,3 85,59 47,24
    Vasa 8 794 62,5 7,5 87,02 54,37
Mellersta Österbotten 9 479 46,0 -5,5 82,35 37,87
    Karleby 5 362 53,7 -5,4 82,32 44,20
Norra Österbotten 48 3 442 50,0 -0,4 84,73 42,38
    Kuusamo 11 770 40,8 -3,7 95,80 39,13
    Uleåborg 12 1 589 61,9 -2,1 87,37 54,10
Kajanaland 19 1 743 41,5 -0,8 79,16 32,87
    Kajana 6 409 34,4 1,0 79,81 27,45
    Sotkamo 6 1 103 48,7 -2,5 78,51 38,27
Lappland 89 6 117 33,6 0,0 84,87 28,49
    Rovaniemi 12 1 230 46,1 -4,8 72,95 33,64
Åland 10 572 27,5 1,1 .. ..
    Mariehamn 5 363 40,4 0,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_005_sv.html