Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-november 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 51 073 52,2 0,2 91,73 47,89
Fasta Finland 612 50 346 52,4 0,2 91,71 48,02
Nyland 113 14 253 63,7 0,4 101,61 64,73
    Esbo 11 1 182 55,9 -1,3 83,39 46,60
    Helsingfors 52 8 468 69,2 0,2 106,99 74,08
    Vanda 11 2 204 68,8 0,8 98,58 67,82
Egentliga Finland 38 3 022 54,8 2,4 83,24 45,66
    Åbo 18 2 057 58,6 2,3 85,23 49,95
Satakunta 25 1 256 43,4 -1,8 87,56 37,99
    Björneborg 9 727 45,2 -2,9 87,93 39,71
Egentliga Tavastland 19 1 267 41,1 1,9 79,67 32,73
    Tavastehus 8 736 39,2 -0,1 91,58 35,94
Birkaland 41 3 759 51,8 1,1 92,64 48,02
    Tammerfors 25 2 782 56,4 0,8 94,49 53,33
Päijänne-Tavastland 16 1 833 45,5 3,2 85,67 38,97
    Lahtis 6 720 45,9 -0,0 87,83 40,29
Kymmenedalen 17 951 44,2 -4,2 85,42 37,73
    Kouvola 7 439 42,8 -2,7 81,95 35,11
Södra Karelen 18 1 417 55,8 -0,7 95,38 53,21
    Villmanstrand 8 768 63,5 2,0 89,62 56,91
Södra Savolax 31 1 774 42,9 -1,8 79,31 34,06
    S:t Michel 8 581 48,3 -3,0 81,28 39,30
Norra Savolax 30 2 336 48,7 -1,8 85,69 41,71
    Kuopio 15 1 403 53,3 -2,6 89,53 47,69
Norra Karelen 22 1 225 49,0 0,8 84,78 41,50
    Joensuu 7 628 60,4 4,4 84,83 51,27
Mellersta Finland 28 2 824 51,5 2,1 86,55 44,57
    Jyväskylä 11 1 435 56,0 2,8 94,38 52,82
Södra Österbotten 26 1 531 48,1 -1,5 76,19 36,66
    Seinäjoki 8 620 51,9 -1,8 82,85 43,00
Österbotten 22 1 227 50,1 -0,0 88,31 44,22
    Vasa 8 802 56,0 1,0 91,58 51,31
Mellersta Österbotten 10 499 46,4 0,9 79,67 36,93
    Karleby 5 366 53,7 1,7 81,53 43,76
Norra Österbotten 47 3 452 49,2 2,2 85,34 41,96
    Kuusamo 10 761 36,6 0,3 93,39 34,17
    Uleåborg 12 1 590 61,1 3,2 87,25 53,31
Kajanaland 19 1 735 45,8 -3,4 78,55 35,94
    Kajana 6 409 37,2 -2,1 78,15 29,04
    Sotkamo 6 1 082 53,2 -4,9 80,67 42,93
Lappland 91 5 985 41,9 -0,7 88,24 36,95
    Rovaniemi 11 1 194 52,6 0,2 81,03 42,60
Åland 14 727 41,8 -0,8 .. ..
    Mariehamn 6 424 54,4 0,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_006_sv.html