Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-november 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 564 944 -2,0 10 267 041 -2,3 4 297 903 -1,4
Fasta Finland 14 372 364 -2,0 10 179 990 -2,2 4 192 374 -1,5
Nyland 4 492 878 0,2 2 404 036 -0,1 2 088 842 0,5
    Esbo 323 191 -4,7 181 636 -4,6 141 555 -4,9
    Helsingfors 2 904 511 0,6 1 366 173 2,1 1 538 338 -0,7
    Vanda 756 163 3,4 447 268 -1,2 308 895 10,8
Egentliga Finland 891 870 -1,4 715 093 -4,3 176 777 12,3
    Åbo 635 018 1,1 504 261 -1,4 130 757 12,3
Satakunta 260 963 -6,2 217 074 -6,4 43 889 -5,2
    Björneborg 157 057 -4,5 135 803 -5,5 21 254 2,9
Egentliga Tavastland 291 260 4,1 256 553 5,5 34 707 -5,2
    Tavastehus 158 799 -4,2 137 490 -3,2 21 309 -10,3
Birkaland 1 068 653 -3,7 899 916 -5,0 168 737 3,8
    Tammerfors 831 902 0,8 680 545 -0,2 151 357 5,6
Päijänne-Tavastland 439 074 -2,2 366 746 -5,1 72 328 16,0
    Lahtis 153 906 1,1 113 984 -1,6 39 922 9,7
Kymmenedalen 215 807 -10,7 150 884 0,7 64 923 -29,3
    Kouvola 99 433 -2,8 77 083 -1,0 22 350 -8,6
Södra Karelen 513 731 -10,0 261 297 -3,4 252 434 -15,9
    Villmanstrand 301 282 -5,2 188 925 1,1 112 357 -14,3
Södra Savolax 427 063 -3,8 355 528 -2,0 71 535 -11,8
    S:t Michel 152 339 -9,7 120 593 -6,3 31 746 -20,7
Norra Savolax 646 718 -2,9 570 234 -2,6 76 484 -4,7
    Kuopio 417 924 -4,3 366 985 -4,4 50 939 -3,2
Norra Karelen 333 666 -4,0 261 413 -9,1 72 253 20,2
    Joensuu 180 991 -3,4 134 947 -8,9 46 044 17,8
Mellersta Finland 839 320 -3,5 710 791 -4,4 128 529 2,1
    Jyväskylä 408 208 4,0 344 995 4,1 63 213 3,8
Södra Österbotten 457 458 -2,9 438 160 -3,2 19 298 2,7
    Seinäjoki 154 107 1,8 143 073 1,3 11 034 8,9
Österbotten 299 507 0,2 235 191 -2,0 64 316 9,4
    Vasa 223 784 -0,1 172 001 -3,1 51 783 11,3
Mellersta Österbotten 110 899 0,8 100 138 -1,1 10 761 22,4
    Karleby 91 264 5,1 82 602 4,1 8 662 15,8
Norra Österbotten 982 673 3,7 805 635 3,9 177 038 2,9
    Kuusamo 220 962 3,0 163 356 -0,8 57 606 15,8
    Uleåborg 498 813 2,7 406 127 3,1 92 686 0,9
Kajanaland 652 374 -7,0 593 831 -5,8 58 543 -18,2
    Kajana 75 176 -5,9 67 550 -5,4 7 626 -9,5
    Sotkamo 540 742 -6,6 497 805 -5,0 42 937 -22,1
Lappland 1 448 450 -3,1 837 470 -1,6 610 980 -5,0
    Rovaniemi 336 014 -3,7 157 540 -3,5 178 474 -3,8
Åland 192 580 -2,1 87 051 -5,7 105 529 1,1
    Mariehamn 131 603 -7,3 67 668 -11,5 63 935 -2,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_008_sv.html