Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, november 2014

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 746 034 1 297 137 -3,8 1 162 082 -3,2
Finland 576 218 938 277 -2,9 840 932 -2,8
Utländer 169 816 358 860 -6,1 321 150 -4,4
Sverige 19 300 29 518 -6,2 28 616 -3,2
Tyskland 11 066 25 186 1,1 23 982 3,4
Ryssland 44 016 93 696 -27,1 74 713 -27,4
Britannien 11 350 22 166 -4,4 21 104 -3,8
Förenta Staterna 4 954 11 136 -2,0 10 659 -2,6
Norge 7 134 14 770 12,2 13 413 10,7
Nederländerna 3 800 7 328 16,6 6 933 15,5
Italien 3 374 8 826 12,2 8 159 10,8
Frankrike 3 535 9 485 11,9 8 627 14,8
Japan 5 127 11 933 -11,7 11 137 -14,2
Estland 5 902 14 832 -10,6 10 220 -7,4
Schweiz 2 169 5 584 5,0 5 206 4,8
Spanien 2 101 5 595 21,4 5 057 21,7
Kina 3 482 6 671 -2,5 6 537 -2,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_009_sv.html