Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 660 777 -2,2 10 928 168 -2,2 4 732 609 -2,2
Fasta Finland 15 464 063 -2,2 10 839 259 -2,1 4 624 804 -2,3
Nyland 4 794 748 -0,0 2 571 948 -0,0 2 222 800 0,0
    Esbo 340 140 -5,4 191 872 -4,7 148 268 -6,2
    Helsingfors 3 107 710 0,6 1 468 891 2,5 1 638 819 -1,0
    Vanda 812 911 2,8 482 262 -1,5 330 649 9,7
Egentliga Finland 943 406 -1,8 758 723 -4,5 184 683 10,8
    Åbo 670 894 0,8 534 801 -1,6 136 093 11,3
Satakunta 274 660 -6,4 227 921 -6,9 46 739 -4,2
    Björneborg 165 854 -4,7 143 033 -6,0 22 821 4,4
Egentliga Tavastland 307 828 4,0 270 772 5,1 37 056 -3,8
    Tavastehus 168 239 -4,0 146 234 -2,8 22 005 -11,5
Birkaland 1 134 930 -3,4 958 153 -4,6 176 777 3,4
    Tammerfors 883 712 1,0 725 141 0,1 158 571 5,2
Päijänne-Tavastland 464 507 -2,7 389 337 -5,0 75 170 11,0
    Lahtis 160 658 -0,4 119 468 -2,5 41 190 6,1
Kymmenedalen 226 628 -11,1 158 296 0,2 68 332 -29,6
    Kouvola 103 841 -3,6 80 734 -1,3 23 107 -10,7
Södra Karelen 537 592 -11,7 277 270 -3,1 260 322 -19,4
    Villmanstrand 318 685 -6,2 201 762 1,9 116 923 -17,6
Södra Savolax 448 613 -4,2 374 860 -1,8 73 753 -14,6
    S:t Michel 160 942 -9,7 127 953 -5,5 32 989 -23,0
Norra Savolax 688 195 -2,8 607 749 -2,1 80 446 -7,7
    Kuopio 446 155 -4,2 392 600 -3,8 53 555 -6,7
Norra Karelen 354 476 -4,3 278 800 -8,7 75 676 15,9
    Joensuu 192 854 -3,1 144 259 -8,3 48 595 16,2
Mellersta Finland 888 338 -4,3 748 195 -4,9 140 143 -1,2
    Jyväskylä 430 492 3,9 363 964 4,1 66 528 2,7
Södra Österbotten 481 485 -3,4 461 775 -3,5 19 710 -0,5
    Seinäjoki 162 840 2,1 151 346 1,8 11 494 6,3
Österbotten 317 202 0,7 249 161 -1,3 68 041 9,2
    Vasa 237 597 0,4 182 244 -2,7 55 353 11,7
Mellersta Österbotten 116 642 0,8 105 528 -1,0 11 114 22,2
    Karleby 95 709 4,7 86 754 3,7 8 955 15,5
Norra Österbotten 1 067 388 3,4 867 765 4,1 199 623 0,6
    Kuusamo 247 566 1,2 181 245 -0,1 66 321 5,1
    Uleåborg 537 585 2,7 436 022 3,1 101 563 1,3
Kajanaland 708 928 -6,3 642 855 -4,8 66 073 -19,0
    Kajana 80 110 -5,1 72 020 -4,4 8 090 -10,7
Lappland 1 708 497 -2,4 890 151 -1,8 818 346 -3,2
    Rovaniemi 403 824 -2,0 169 819 -3,4 234 005 -1,0
Åland 196 714 -2,1 88 909 -5,6 107 805 1,1
    Mariehamn 135 023 -7,2 69 230 -11,3 65 793 -2,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2014, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tau_004_sv.html