Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 311 149 -2,8 3 011 844 1,9 1 299 305 -12,1
Fasta Finland 4 287 716 -2,8 3 002 188 1,9 1 285 528 -12,3
Nyland 1 046 426 -1,3 610 615 4,3 435 811 -8,2
Egentliga Finland 198 719 -0,2 161 829 0,7 36 890 -3,9
Satakunta 59 524 -1,5 46 180 -4,9 13 344 12,6
Egentliga Tavastland 68 513 -0,6 60 896 -0,1 7 617 -4,2
Birkaland 296 059 4,9 262 257 8,9 33 802 -18,3
Päijänne-Tavastland 122 012 -13,4 102 800 -10,3 19 212 -26,9
Kymmenedalen 48 682 -10,7 33 218 3,1 15 464 -30,7
Södra Karelen 120 517 -20,6 74 407 14,4 46 110 -46,8
Södra Savolax 108 815 -12,4 86 502 1,9 22 313 -43,3
Norra Savolax 193 249 -0,9 164 737 4,5 28 512 -23,8
Norra Karelen 95 689 -7,7 67 308 -4,7 28 381 -14,1
Mellersta Finland 235 107 -6,8 195 913 -3,0 39 194 -22,1
Södra Österbotten 104 147 -3,4 99 310 -2,8 4 837 -13,9
Österbotten 73 381 10,2 56 723 9,6 16 658 12,0
Mellersta Österbotten 25 020 -2,6 22 342 -2,7 2 678 -1,7
Norra Österbotten 400 221 0,9 316 086 4,3 84 135 -10,2
Kajanaland 295 859 -0,7 267 343 3,8 28 516 -29,4
Lappland 795 776 -3,4 373 722 -2,9 422 054 -3,8
Åland 23 433 6,3 9 656 5,8 13 777 6,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_004_sv.html