Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-mars 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 50 406 49,3 0,1 93,57 46,17
Fasta Finland 600 49 820 49,6 0,1 93,59 46,45
Nyland 112 14 260 55,5 -0,8 98,98 54,96
    Esbo 11 1 195 47,9 -0,5 83,69 40,12
    Helsingfors 51 8 449 59,6 -0,3 102,91 61,33
    Vanda 11 2 236 64,7 -5,6 101,89 65,97
Egentliga Finland 37 2 935 44,1 0,0 83,21 36,71
    Åbo 19 2 036 45,4 -0,6 86,09 39,10
Satakunta 24 1 116 41,9 4,5 82,88 34,75
    Björneborg 9 635 44,3 5,2 81,56 36,11
Egentliga Tavastland 18 1 318 33,7 0,3 74,96 25,26
    Tavastehus 8 737 30,9 -1,3 87,68 27,08
Birkaland 42 3 882 45,5 1,6 92,69 42,22
    Tammerfors 25 2 990 48,5 1,2 93,88 45,56
Päijänne-Tavastland 15 1 747 38,8 -2,3 83,28 32,35
    Lahtis 6 646 46,2 -1,4 92,54 42,74
Kymmenedalen 15 873 36,2 0,1 87,27 31,62
    Kouvola 6 427 34,6 -0,9 82,19 28,47
Södra Karelen 17 1 329 41,6 -7,0 93,00 38,70
    Villmanstrand 8 750 51,1 1,7 82,76 42,28
Södra Savolax 28 1 561 35,5 -2,3 71,67 25,41
    S:t Michel 8 553 43,3 -0,2 76,29 33,02
Norra Savolax 31 2 350 46,6 -0,3 87,17 40,63
    Kuopio 16 1 419 53,8 1,0 91,08 49,02
Norra Karelen 22 1 203 48,6 1,5 91,66 44,57
    Joensuu 7 611 61,6 3,1 92,50 57,00
Mellersta Finland 27 2 623 49,5 0,5 89,12 44,13
    Jyväskylä 11 1 364 51,0 -1,9 89,59 45,72
Södra Österbotten 22 1 442 44,1 1,0 74,59 32,89
    Seinäjoki 6 551 50,3 1,8 83,98 42,25
Österbotten 22 1 235 46,5 5,4 83,93 39,01
    Vasa 8 794 53,7 4,1 85,75 46,06
Mellersta Österbotten 9 478 38,2 -2,5 83,96 32,05
    Karleby 5 361 42,4 -3,5 86,97 36,88
Norra Österbotten 48 3 404 52,5 3,8 88,48 46,44
    Kuusamo 11 773 50,2 0,6 104,72 52,52
    Uleåborg 12 1 540 61,7 4,9 88,92 54,85
Kajanaland 20 1 769 51,0 -0,1 82,87 42,28
    Kajana 6 409 38,2 4,1 77,77 29,74
    Sotkamo 6 1 108 61,8 -1,0 89,23 55,13
Lappland 92 6 294 58,3 -0,8 107,63 62,79
    Rovaniemi 13 1 307 70,1 -4,6 103,10 72,23
Åland 10 586 23,0 2,8 .. ..
    Mariehamn 5 359 33,0 4,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-mars 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_006_sv.html