Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, mars 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 320 609 -2,4 954 869 0,2 365 740 -8,6
Fasta Finland 1 312 252 -2,5 951 730 0,2 360 522 -8,8
Nyland 347 131 0,1 201 032 2,7 146 099 -3,2
    Esbo 23 748 -3,3 15 155 2,3 8 593 -11,8
    Helsingfors 219 480 1,6 111 082 0,9 108 398 2,5
    Vanda 65 381 -2,7 43 307 10,4 22 074 -21,0
Egentliga Finland 63 435 -0,5 51 572 1,5 11 863 -8,4
    Åbo 44 353 -0,8 35 645 0,6 8 708 -6,0
Satakunta 19 407 -3,2 15 099 -5,3 4 308 5,1
    Björneborg 11 621 6,7 9 507 6,9 2 114 5,8
Egentliga Tavastland 22 763 0,2 20 891 1,7 1 872 -14,4
    Tavastehus 11 440 -0,2 10 295 2,2 1 145 -17,4
Birkaland 88 883 5,0 76 622 6,2 12 261 -1,9
    Tammerfors 71 882 6,9 60 470 8,2 11 412 0,9
Päijänne-Tavastland 33 819 -11,1 27 207 -13,8 6 612 2,0
    Lahtis 14 728 -5,7 9 674 -15,9 5 054 22,9
Kymmenedalen 12 665 -19,3 9 273 -6,4 3 392 -41,3
    Kouvola 6 679 -10,9 5 442 -5,8 1 237 -27,9
Södra Karelen 31 972 -28,1 20 172 -8,2 11 800 -47,5
    Villmanstrand 21 431 -19,6 15 812 -5,2 5 619 -43,7
Södra Savolax 27 174 -6,6 24 671 -0,4 2 503 -41,9
    S:t Michel 11 674 2,1 10 418 10,5 1 256 -37,5
Norra Savolax 62 682 -0,9 57 093 1,7 5 589 -21,7
    Kuopio 42 775 0,5 38 593 2,9 4 182 -17,0
Norra Karelen 34 866 5,2 20 508 -6,8 14 358 28,9
    Joensuu 19 731 1,5 10 228 -12,6 9 503 22,9
Mellersta Finland 70 922 -10,4 61 060 -8,6 9 862 -20,4
    Jyväskylä 32 499 -6,9 28 291 -5,3 4 208 -16,8
Södra Österbotten 35 061 -3,0 33 421 -3,0 1 640 -1,7
    Seinäjoki 12 673 -1,0 11 663 -3,5 1 010 42,9
Österbotten 25 342 10,4 18 798 8,1 6 544 17,5
    Vasa 18 540 4,7 13 223 2,7 5 317 10,2
Mellersta Österbotten 9 015 5,1 8 307 3,6 708 26,2
    Karleby 7 483 8,5 6 869 8,3 614 10,8
Norra Österbotten 111 026 3,4 94 156 6,6 16 870 -11,3
    Kuusamo 32 638 -6,1 27 815 2,6 4 823 -37,1
    Uleåborg 50 454 5,9 43 799 8,4 6 655 -7,7
Kajanaland 82 761 2,3 80 505 4,1 2 256 -37,2
    Kajana 7 423 2,6 6 703 2,9 720 0,4
    Sotkamo 72 315 3,6 70 961 5,4 1 354 -45,8
Lappland 233 328 -6,2 131 343 -3,6 101 985 -9,3
    Rovaniemi 41 889 -8,1 16 852 1,6 25 037 -13,6
Åland 8 357 10,6 3 139 18,8 5 218 6,1
    Mariehamn 6 904 17,9 3 076 26,9 3 828 11,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, mars 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_007_sv.html