Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 111 59 094 43,9 0,5 53,65
Fasta Finland 1 072 57 879 44,3 0,5 53,64
Nyland 141 14 854 54,7 1,9 66,20
Egentliga Finland 64 3 587 46,1 0,3 51,99
Satakunta 40 1 436 34,9 2,2 61,65
Egentliga Tavastland 31 1 533 33,9 -1,6 47,69
Birkaland 70 4 389 46,1 2,3 55,33
Päijänne-Tavastland 36 1 934 45,1 0,5 51,33
Kymmenedalen 29 1 164 35,9 0,8 48,71
Södra Karelen 34 1 692 41,6 -6,1 54,02
Södra Savolax 81 2 223 30,1 -1,1 45,25
Norra Savolax 50 2 609 39,7 -1,5 50,75
Norra Karelen 46 1 404 34,7 0,1 53,67
Mellersta Finland 48 2 945 41,8 -0,4 47,34
Södra Österbotten 44 1 666 37,0 0,9 41,92
Österbotten 28 1 288 45,5 3,1 54,41
Mellersta Österbotten 14 534 38,2 -0,5 55,33
Norra Österbotten 96 4 353 46,5 3,7 46,77
Kajanaland 45 2 201 36,1 -0,8 37,23
Lappland 175 8 067 39,5 -2,3 43,37
Åland 39 1 215 23,6 2,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_001_sv.html