Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, april 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 126 262 0,1 870 073 1,9 256 189 -5,6
Fasta Finland 1 114 429 0,0 864 905 1,9 249 524 -5,9
Nyland 336 163 4,3 192 117 7,8 144 046 -0,0
    Esbo 23 808 9,3 15 851 11,7 7 957 4,9
    Helsingfors 204 406 0,4 99 357 1,9 105 049 -1,0
    Vanda 64 755 5,9 41 991 15,5 22 764 -8,3
Egentliga Finland 69 595 -1,8 56 940 -3,2 12 655 5,0
    Åbo 49 681 -2,5 39 982 -5,1 9 699 10,5
Satakunta 17 560 -0,6 14 029 -2,9 3 531 9,7
    Björneborg 10 952 6,5 9 306 7,9 1 646 -1,0
Egentliga Tavastland 23 740 -1,0 21 779 1,5 1 961 -22,3
    Tavastehus 12 443 -1,3 11 571 2,7 872 -34,4
Birkaland 87 528 6,0 76 259 8,5 11 269 -8,2
    Tammerfors 69 805 5,9 59 446 8,0 10 359 -4,7
Päijänne-Tavastland 35 802 -4,6 31 861 -6,4 3 941 12,9
    Lahtis 11 610 -6,4 9 049 -14,4 2 561 39,5
Kymmenedalen 14 702 4,4 10 392 18,6 4 310 -18,9
    Kouvola 7 066 12,7 5 623 12,4 1 443 13,7
Södra Karelen 32 277 -15,9 23 780 39,3 8 497 -60,2
    Villmanstrand 22 039 -6,6 17 871 48,7 4 168 -64,0
Södra Savolax 24 491 -9,5 22 621 -6,7 1 870 -33,5
    S:t Michel 9 839 -11,5 8 817 -6,6 1 022 -39,0
Norra Savolax 47 175 0,3 44 122 0,5 3 053 -1,6
    Kuopio 30 266 2,8 28 386 3,4 1 880 -6,2
Norra Karelen 21 651 2,1 19 030 5,7 2 621 -18,0
    Joensuu 13 060 10,4 11 055 18,9 2 005 -20,6
Mellersta Finland 57 456 -0,8 52 992 -0,3 4 464 -6,0
    Jyväskylä 27 337 1,9 24 553 4,0 2 784 -13,2
Södra Österbotten 31 316 -2,2 30 309 0,7 1 007 -48,0
    Seinäjoki 10 706 -3,8 10 057 1,8 649 -48,0
Österbotten 25 251 13,4 20 016 12,7 5 235 16,3
    Vasa 19 173 12,7 14 916 12,1 4 257 14,5
Mellersta Österbotten 8 222 -0,1 7 573 -1,9 649 27,3
    Karleby 6 556 1,3 6 047 1,0 509 5,4
Norra Österbotten 85 913 2,8 75 413 2,1 10 500 8,3
    Kuusamo 23 423 -13,7 20 965 -10,4 2 458 -34,2
    Uleåborg 42 237 13,0 37 044 13,3 5 193 10,7
Kajanaland 50 271 -8,1 48 898 -7,7 1 373 -20,4
    Kajana 5 455 -15,6 4 947 -18,8 508 37,7
    Sotkamo 42 579 -6,3 42 143 -5,8 436 -38,6
Lappland 145 316 -5,1 116 774 -6,1 28 542 -0,6
    Rovaniemi 23 236 21,8 14 489 24,1 8 747 18,2
Åland 11 833 6,8 5 168 2,5 6 665 10,4
    Mariehamn 9 641 7,1 4 769 9,1 4 872 5,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, april 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_007_sv.html