Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juli 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 977 666 4,7 1 431 523 3,2 546 143 9,1
Fasta Finland 1 925 447 4,6 1 408 463 3,0 516 984 9,1
Nyland 587 455 16,4 294 974 11,9 292 481 21,3
    Esbo 37 066 7,9 20 373 3,8 16 693 13,5
    Helsingfors 404 906 18,6 173 281 11,0 231 625 25,1
    Vanda 84 072 21,1 51 058 24,8 33 014 15,8
Egentliga Finland 140 561 -4,1 117 649 -3,8 22 912 -5,6
    Åbo 100 002 -5,9 84 649 -4,9 15 353 -10,7
Satakunta 41 533 -0,0 37 125 -1,1 4 408 10,6
    Björneborg 26 567 -6,0 24 616 -5,7 1 951 -9,1
Egentliga Tavastland 35 389 2,4 31 791 6,0 3 598 -21,1
    Tavastehus 20 693 7,2 19 008 16,8 1 685 -44,5
Birkaland 159 585 10,3 137 339 8,4 22 246 23,1
    Tammerfors 120 333 10,9 100 512 7,4 19 821 32,8
Päijänne-Tavastland 45 455 0,2 35 176 -1,2 10 279 5,1
    Lahtis 14 459 3,4 11 337 3,9 3 122 1,6
Kymmenedalen 27 336 -9,2 22 893 -5,4 4 443 -25,0
    Kouvola 12 801 -16,4 11 259 -8,2 1 542 -49,5
Södra Karelen 67 606 -7,7 47 874 11,4 19 732 -34,9
    Villmanstrand 43 438 0,3 35 148 10,5 8 290 -28,1
Södra Savolax 82 811 -0,1 69 958 2,5 12 853 -12,1
    S:t Michel 25 387 6,4 20 563 12,9 4 824 -14,8
Norra Savolax 87 224 -1,0 77 496 -0,7 9 728 -3,6
    Kuopio 56 506 -1,9 51 207 0,7 5 299 -21,6
Norra Karelen 51 031 6,6 45 894 10,4 5 137 -18,3
    Joensuu 24 514 15,2 22 581 22,1 1 933 -30,6
Mellersta Finland 116 970 -9,5 98 403 -9,0 18 567 -11,8
    Jyväskylä 53 991 -11,5 44 079 -14,8 9 912 6,4
Södra Österbotten 83 460 3,1 81 421 3,5 2 039 -8,7
    Seinäjoki 25 869 1,1 25 249 3,0 620 -42,5
Österbotten 48 241 -0,9 39 387 -2,7 8 854 7,7
    Vasa 38 175 -1,8 30 743 -4,2 7 432 9,9
Mellersta Österbotten 13 995 -13,1 12 752 -11,8 1 243 -24,4
    Karleby 11 879 -7,2 10 864 -6,9 1 015 -10,3
Norra Österbotten 115 034 -6,6 94 778 -9,1 20 256 7,2
    Kuusamo 19 153 -16,1 17 648 -16,1 1 505 -15,4
    Uleåborg 64 044 1,7 49 809 4,1 14 235 -6,2
Kajanaland 85 729 10,7 81 358 11,2 4 371 2,5
    Kajana 12 266 13,8 11 166 15,4 1 100 0,5
    Sotkamo 66 103 9,6 64 074 10,8 2 029 -17,5
Lappland 136 032 7,9 82 195 6,0 53 837 10,9
    Rovaniemi 36 557 11,9 18 937 14,0 17 620 9,9
Åland 52 219 10,8 23 060 14,5 29 159 8,1
    Mariehamn 33 862 20,5 17 637 13,9 16 225 28,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juli 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_007_sv.html