Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juli 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 361 024 -0,0 6 688 981 2,5 2 672 043 -6,0
Fasta Finland 9 219 767 -0,2 6 622 221 2,4 2 597 546 -6,4
Nyland 2 845 962 3,8 1 558 833 7,0 1 287 129 0,1
    Esbo 204 779 5,2 128 486 18,0 76 293 -11,0
    Helsingfors 1 824 056 3,4 854 765 4,2 969 291 2,8
    Vanda 493 350 3,8 310 958 11,2 182 392 -6,8
Egentliga Finland 564 918 -1,1 461 395 -0,2 103 523 -4,7
    Åbo 398 815 -1,7 325 875 -0,4 72 940 -7,2
Satakunta 163 549 -1,0 132 131 -3,1 31 418 9,2
    Björneborg 99 927 2,8 84 983 1,1 14 944 13,5
Egentliga Tavastland 178 339 -0,1 158 740 0,1 19 599 -1,8
    Tavastehus 93 990 -0,7 84 360 2,7 9 630 -23,0
Birkaland 700 100 5,3 600 838 7,2 99 262 -4,9
    Tammerfors 551 334 7,5 459 545 9,5 91 789 -1,5
Päijänne-Tavastland 253 972 -9,8 212 934 -8,6 41 038 -15,4
    Lahtis 89 766 -7,9 66 488 -8,4 23 278 -6,5
Kymmenedalen 116 031 -12,1 86 368 -4,7 29 663 -28,4
    Kouvola 56 046 -8,5 46 008 -1,7 10 038 -30,4
Södra Karelen 279 038 -15,8 188 172 16,0 90 866 -46,2
    Villmanstrand 180 797 -7,2 138 128 16,7 42 669 -44,1
Södra Savolax 264 704 -3,7 228 540 0,5 36 164 -24,1
    S:t Michel 96 246 -1,0 79 475 5,9 16 771 -24,4
Norra Savolax 417 158 0,3 370 705 2,4 46 453 -14,0
    Kuopio 282 164 2,8 251 599 6,0 30 565 -17,7
Norra Karelen 215 769 -0,0 177 317 6,0 38 452 -20,8
    Joensuu 114 622 2,0 91 244 9,9 23 378 -20,3
Mellersta Finland 530 790 -6,7 453 971 -4,6 76 819 -17,5
    Jyväskylä 248 891 -3,9 211 478 -2,9 37 413 -9,3
Södra Österbotten 300 436 2,3 289 430 2,6 11 006 -6,0
    Seinäjoki 100 090 1,3 93 470 1,0 6 620 6,3
Österbotten 196 630 3,2 156 374 3,5 40 256 1,8
    Vasa 148 425 0,9 114 482 0,0 33 943 3,9
Mellersta Österbotten 63 234 -12,4 57 990 -10,8 5 244 -26,8
    Karleby 52 273 -11,8 47 847 -9,9 4 426 -27,8
Norra Österbotten 650 274 0,5 532 113 1,2 118 161 -2,2
    Kuusamo 155 155 -1,7 122 435 4,2 32 720 -19,1
    Uleåborg 329 823 3,9 274 342 6,9 55 481 -8,9
Kajanaland 450 243 1,4 419 937 4,4 30 306 -26,9
    Kajana 51 053 3,3 45 669 3,5 5 384 1,5
    Sotkamo 374 783 1,7 355 727 5,1 19 056 -36,6
Lappland 1 028 620 -2,0 536 433 -1,6 492 187 -2,4
    Rovaniemi 256 764 6,3 111 417 15,2 145 347 0,4
Åland 141 257 11,9 66 760 13,0 74 497 10,9
    Mariehamn 102 080 19,3 53 418 15,7 48 662 23,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juli 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_008_sv.html