Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 415 518 2,5 1 104 853 3,1 310 665 0,2
Fasta Finland 1 400 000 2,4 1 098 456 3,1 301 544 -0,4
Nyland 463 343 6,6 277 996 7,1 185 347 5,8
Egentliga Finland 90 909 3,1 75 797 2,5 15 112 6,8
Satakunta 27 011 -3,6 23 133 -2,9 3 878 -7,5
Egentliga Tavastland 28 838 -8,8 26 356 -7,6 2 482 -19,6
Birkaland 117 994 -4,1 102 290 -3,2 15 704 -9,9
Päijänne-Tavastland 48 013 4,1 41 250 2,5 6 763 15,3
Kymmenedalen 23 037 -0,6 18 831 7,3 4 206 -25,2
Södra Karelen 44 347 -8,2 34 566 6,1 9 781 -37,9
Södra Savolax 40 006 -1,8 34 243 -0,9 5 763 -7,0
Norra Savolax 62 312 0,6 57 787 0,9 4 525 -2,2
Norra Karelen 36 321 4,4 32 236 9,6 4 085 -24,2
Mellersta Finland 67 651 -1,1 62 630 -0,2 5 021 -10,6
Södra Österbotten 47 338 -1,9 45 204 -1,8 2 134 -3,1
Österbotten 26 839 -9,1 21 954 -7,2 4 885 -16,9
Mellersta Österbotten 9 967 -8,9 9 242 -6,1 725 -33,6
Norra Österbotten 102 118 0,6 91 224 0,8 10 894 -0,8
Kajanaland 82 346 5,7 79 366 6,2 2 980 -6,9
Lappland 81 610 15,6 64 351 18,2 17 259 7,0
Åland 15 518 15,9 6 397 6,9 9 121 23,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_003_sv.html