Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-oktober 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 476 871 0,6 9 672 072 2,7 3 804 799 -4,3
Fasta Finland 13 268 678 0,5 9 576 719 2,6 3 691 959 -4,7
Nyland 4 282 467 4,4 2 311 737 6,4 1 970 730 2,2
    Esbo 308 900 4,8 192 996 17,7 115 904 -11,4
    Helsingfors 2 776 461 4,9 1 276 501 4,1 1 499 960 5,6
    Vanda 720 321 3,8 448 512 9,7 271 809 -4,6
Egentliga Finland 813 326 -1,0 661 902 0,7 151 424 -7,8
    Åbo 573 904 -1,8 464 199 0,4 109 705 -9,9
Satakunta 244 113 0,6 199 471 -1,5 44 642 11,4
    Björneborg 146 896 0,9 125 596 -0,6 21 300 10,7
Egentliga Tavastland 264 480 -0,5 233 538 -0,4 30 942 -1,2
    Tavastehus 140 544 -3,6 125 765 -0,1 14 779 -25,6
Birkaland 1 017 776 4,4 870 213 6,5 147 563 -6,4
    Tammerfors 807 673 7,0 671 014 9,4 136 659 -3,4
Päijänne-Tavastland 383 792 -5,8 320 057 -5,8 63 735 -5,7
    Lahtis 132 979 -5,5 96 219 -7,9 36 760 1,6
Kymmenedalen 172 230 -11,7 130 165 -4,5 42 065 -28,5
    Kouvola 84 777 -5,7 70 028 1,0 14 749 -28,0
Södra Karelen 400 514 -15,3 275 251 14,0 125 263 -45,9
    Villmanstrand 258 491 -6,9 200 013 14,5 58 478 -43,2
Södra Savolax 374 215 -5,6 324 643 -1,3 49 572 -26,5
    S:t Michel 138 748 -0,9 115 530 4,8 23 218 -22,0
Norra Savolax 592 113 -0,6 528 743 1,1 63 370 -13,1
    Kuopio 387 910 0,5 347 667 3,1 40 243 -17,3
Norra Karelen 310 417 0,8 259 100 7,4 51 317 -23,0
    Joensuu 164 179 0,0 133 902 9,5 30 277 -27,6
Mellersta Finland 724 661 -7,1 622 845 -5,2 101 816 -16,9
    Jyväskylä 359 561 -4,3 306 736 -3,0 52 825 -11,7
Södra Österbotten 427 849 2,3 411 090 2,6 16 759 -3,9
    Seinäjoki 140 763 0,1 130 182 -0,2 10 581 4,0
Österbotten 281 064 3,1 223 631 4,2 57 433 -1,1
    Vasa 208 537 1,9 160 409 1,7 48 128 2,9
Mellersta Österbotten 91 522 -10,0 84 219 -8,2 7 303 -26,4
    Karleby 76 894 -8,0 70 643 -6,4 6 251 -23,3
Norra Österbotten 913 851 1,5 758 152 1,8 155 699 -0,2
    Kuusamo 199 270 0,9 163 903 6,9 35 367 -20,1
    Uleåborg 465 664 1,6 387 949 4,4 77 715 -10,4
Kajanaland 630 026 4,2 587 363 6,8 42 663 -21,5
    Kajana 74 404 6,7 67 082 6,8 7 322 5,0
    Sotkamo 522 098 4,5 494 560 7,5 27 538 -30,4
Lappland 1 344 262 -0,4 774 599 -1,0 569 663 0,4
    Rovaniemi 338 041 9,4 167 490 18,5 170 551 1,8
Åland 208 193 12,1 95 353 13,9 112 840 10,7
    Mariehamn 148 407 18,0 75 462 16,8 72 945 19,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-oktober 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_008_sv.html