Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, oktober 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 816 445 1 415 518 2,5 1 246 869 2,3
Finland 652 531 1 104 853 3,1 961 867 2,5
Utländer 163 914 310 665 0,2 285 002 1,7
Sverige 21 782 33 637 -1,3 31 959 -1,5
Tyskland 12 417 25 788 6,1 23 830 8,0
Ryssland 20 168 34 494 -36,0 28 122 -37,2
Britannien 11 321 21 434 13,1 21 074 16,6
Förenta Staterna 6 267 13 036 2,9 12 710 2,9
Norge 6 454 11 534 3,4 10 840 4,5
Nederländerna 3 952 7 666 1,8 7 516 9,7
Italien 3 300 7 353 26,5 6 947 30,8
Frankrike 3 785 8 342 -0,6 7 773 2,1
Japan 9 345 17 630 34,5 17 312 36,0
Estland 6 418 14 486 -11,0 10 521 -11,8
Schweiz 2 268 4 824 17,8 4 324 14,9
Spanien 2 360 5 218 -1,9 4 920 1,8
Kina 6 964 10 507 23,6 10 292 24,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, oktober 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_009_sv.html