Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 174 60 734 48,2 0,4 51,13
Fasta Finland 1 125 59 472 48,5 0,4 51,24
Nyland 145 15 039 62,9 1,0 64,51
    Esbo . . . . .
    Helsingfors 58 8 778 69,5 1,6 68,05
    Vanda 11 2 237 69,1 1,5 65,01
Egentliga Finland 73 3 714 48,8 -0,0 49,83
    Åbo 23 2 241 54,6 -0,1 53,41
Satakunta 42 1 498 41,0 2,6 51,62
    Björneborg 14 761 45,0 1,8 48,86
Egentliga Tavastland 33 1 615 34,1 -1,8 46,10
    Tavastehus 14 813 35,6 -1,1 51,90
Birkaland 73 4 521 49,6 1,8 51,91
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 37 1 984 39,0 -3,2 43,84
    Lahtis 10 683 47,6 2,0 55,79
Kymmenedalen 30 1 167 38,7 -2,9 43,03
    Kouvola 13 570 37,7 -2,3 42,68
Södra Karelen 36 1 823 43,8 -5,5 42,41
    Villmanstrand 14 1 068 51,2 -5,0 42,23
Södra Savolax 86 2 491 37,6 -0,6 39,85
    S:t Michel 19 722 46,1 2,0 43,61
Norra Savolax 52 2 640 46,0 -0,3 46,25
    Kuopio 24 1 588 50,0 -1,4 48,49
Norra Karelen 53 1 554 43,3 0,1 46,85
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 51 3 156 46,7 -0,3 47,20
    Jyväskylä 15 1 509 51,6 -0,7 59,98
Södra Österbotten 46 1 790 43,4 2,3 40,73
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 33 1 418 44,9 -1,0 48,81
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 16 572 39,8 -2,8 52,21
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 100 4 414 47,0 2,3 42,86
    Kuusamo 35 1 291 37,2 1,0 33,25
    Uleåborg . . . . .
Kajanaland 46 2 254 41,7 0,5 32,94
    Kajana 6 414 39,6 4,5 53,81
Lappland 173 7 822 40,4 0,2 44,49
    Rovaniemi . . . . .
Åland 49 1 262 35,5 2,2 ..
    Mariehamn 12 595 50,2 2,7 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_001_sv.html