Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 50 776 52,3 0,9 92,09 48,21
Fasta Finland 599 49 996 52,5 0,8 92,07 48,32
Nyland 113 14 478 64,0 1,5 100,70 64,42
    Esbo 12 1 228 55,0 0,3 82,16 45,16
    Helsingfors 52 8 676 69,5 1,5 105,74 73,51
    Vanda 11 2 237 69,1 1,5 98,21 67,89
Egentliga Finland 39 2 970 53,3 -0,4 86,80 46,26
    Åbo 18 2 010 56,8 -0,4 88,59 50,31
Satakunta 25 1 155 47,1 3,5 86,09 40,57
    Björneborg 9 645 48,5 2,4 88,08 42,76
Egentliga Tavastland 18 1 335 38,8 -1,3 75,45 29,29
    Tavastehus 8 707 38,8 0,6 85,88 33,29
Birkaland 42 3 846 52,6 2,0 95,14 50,00
    Tammerfors 25 2 927 56,7 1,8 97,59 55,35
Päijänne-Tavastland 15 1 740 41,3 -3,4 81,38 33,62
    Lahtis 6 623 48,2 2,6 87,18 42,05
Kymmenedalen 16 899 42,5 -0,5 85,69 36,46
    Kouvola 7 436 42,0 0,5 81,14 34,06
Södra Karelen 15 1 354 48,1 -5,8 89,19 42,93
    Villmanstrand 8 803 56,0 -5,9 80,99 45,33
Södra Savolax 30 1 703 42,2 0,3 79,10 33,39
    S:t Michel 8 572 49,2 1,9 79,81 39,24
Norra Savolax 29 2 312 47,7 0,1 86,76 41,40
    Kuopio 16 1 418 51,6 -0,8 90,16 46,52
Norra Karelen 22 1 212 48,2 0,3 87,65 42,22
    Joensuu 7 622 58,2 -1,1 88,92 51,75
Mellersta Finland 27 2 711 50,2 -0,5 84,28 42,27
    Jyväskylä 12 1 421 54,1 -0,6 91,10 49,26
Södra Österbotten 22 1 473 49,0 1,9 77,50 37,99
    Seinäjoki 7 584 52,7 2,2 86,26 45,42
Österbotten 22 1 239 48,6 -0,3 88,71 43,08
    Vasa 8 801 55,9 1,0 90,95 50,88
Mellersta Österbotten 9 484 42,2 -2,9 84,87 35,83
    Karleby 5 367 48,1 -4,0 86,42 41,57
Norra Österbotten 49 3 355 52,7 4,1 84,68 44,61
    Kuusamo 10 765 38,7 1,7 90,71 35,12
    Uleåborg 12 1 460 66,5 6,2 89,10 59,22
Kajanaland 20 1 776 45,6 0,3 72,77 33,21
    Kajana 6 414 39,6 3,1 78,17 30,94
Lappland 86 5 955 44,7 1,0 94,81 42,39
    Rovaniemi 13 1 286 55,2 -0,1 92,34 51,02
Åland 14 780 43,0 2,5 .. ..
    Mariehamn 6 480 56,8 4,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_003_sv.html