Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2015

Landskap / kommun Japan Förenta Staterna Kina Norge Estland Nederländerna
Hela landet 197 458 6,6 194 975 -0,6 176 654 43,1 143 695 1,2 130 638 -6,7 127 857 2,7
Fasta Finland 197 302 6,6 194 310 -0,7 176 548 43,2 141 306 1,1 128 353 -6,7 127 468 2,7
Nyland 137 143 12,7 145 502 1,1 141 031 46,7 62 832 1,1 56 876 2,3 58 082 3,2
    Esbo 1 262 -2,9 4 802 -8,8 13 008 26,2 3 237 7,1 8 923 10,0 4 257 9,2
    Helsingfors 123 148 18,0 120 123 1,2 70 914 47,9 50 848 1,9 29 789 -0,4 42 153 2,3
    Vanda 12 064 -21,1 17 755 5,2 52 543 49,6 6 761 4,3 9 771 11,2 7 753 3,1
Egentliga Finland 4 973 -11,7 7 653 -2,2 3 325 0,6 6 669 17,6 10 770 -27,3 4 827 16,5
    Åbo 1 706 -22,9 6 227 -9,2 2 075 -15,8 4 878 13,8 4 643 -49,9 4 204 16,2
Satakunta 481 -31,9 1 682 -36,4 446 32,3 1 327 -1,6 2 038 -10,3 1 108 23,2
    Björneborg 166 -39,9 764 -37,9 171 -11,4 574 21,4 1 198 7,5 567 32,2
Egentliga Tavastland 639 43,9 756 -2,1 737 110,6 778 -4,7 1 625 -18,1 528 -10,4
    Tavastehus 618 45,4 584 -0,2 174 -42,6 586 1,2 898 -21,4 313 -24,2
Birkaland 3 346 -15,4 8 189 -14,6 5 234 34,8 3 964 5,1 7 907 -10,5 4 984 24,8
    Tammerfors 3 286 -16,2 8 018 -14,3 4 811 40,8 3 738 6,2 6 727 -12,8 4 665 29,7
Päijänne-Tavastland 880 35,2 1 690 77,5 736 18,7 1 907 52,3 3 617 26,7 2 266 88,2
    Lahtis 542 -2,2 1 108 57,2 437 13,2 1 336 53,9 1 992 17,1 1 423 60,2
Kymmenedalen 117 -54,3 1 365 49,8 239 -31,3 315 -44,8 2 766 -6,1 800 16,6
    Kouvola 41 -26,8 536 117,9 148 12,1 134 -43,5 1 260 0,8 226 15,3
Södra Karelen 240 -28,6 1 192 -55,0 460 -38,9 390 -30,2 3 136 3,0 776 -22,1
    Villmanstrand 183 -31,7 397 -78,5 304 -52,9 287 -27,0 1 779 3,1 548 -26,4
Södra Savolax 310 18,8 872 1,3 512 11,5 230 -17,6 1 984 -3,6 906 -2,7
    S:t Michel 137 15,1 409 23,9 284 12,3 95 -8,7 1 445 56,7 377 -4,1
Norra Savolax 415 -12,1 1 763 -16,0 1 301 24,6 782 -17,8 3 161 -17,5 1 883 -5,4
    Kuopio 339 -17,3 1 486 1,4 960 45,5 524 -26,9 2 190 -13,3 1 407 -13,1
Norra Karelen 837 16,3 1 138 -18,4 426 12,4 1 616 46,2 3 222 14,8 1 545 -7,5
    Joensuu 596 3,1 958 -18,7 410 37,6 1 103 14,7 1 079 -13,9 607 -19,0
Mellersta Finland 1 171 19,6 3 731 -19,6 969 45,3 1 624 7,1 13 979 -24,8 4 458 28,6
    Jyväskylä 1 102 29,0 3 238 -2,3 872 41,8 1 513 10,4 2 328 -16,1 2 001 17,7
Södra Österbotten 452 108,3 494 -41,6 200 -34,4 445 37,8 1 808 -11,6 480 -17,2
    Seinäjoki 422 138,4 230 -36,5 79 -69,0 180 -3,2 973 -7,6 335 -12,1
Österbotten 546 -14,2 1 728 -11,0 858 12,6 2 738 -18,1 1 829 -46,3 2 338 -31,1
    Vasa 477 -15,3 1 512 -14,7 822 11,2 2 473 -17,9 1 432 -49,5 1 746 -16,5
Mellersta Österbotten 181 38,2 385 -10,5 178 131,2 342 -5,5 1 219 -20,8 169 -11,5
    Karleby 181 38,2 363 -4,7 168 118,2 342 -4,5 315 -1,3 166 -11,7
Norra Österbotten 2 258 29,5 5 293 1,1 3 283 -3,8 7 877 -2,9 4 418 -10,4 7 338 -7,8
    Kuusamo 848 99,5 625 -3,0 391 97,5 540 -43,3 507 -9,9 1 358 -37,8
    Uleåborg 1 329 4,8 3 919 -9,3 2 421 -21,0 6 762 -0,9 2 285 -22,4 2 165 -22,3
Kajanaland 1 002 6,9 394 -34,3 197 99,0 1 025 12,9 1 995 159,4 497 18,3
    Kajana 92 -37,4 129 -12,2 48 14,3 196 -18,3 588 60,2 115 23,7
Lappland 42 311 -6,7 10 483 26,2 16 416 57,6 46 445 -0,6 6 003 16,2 34 483 -0,8
    Rovaniemi 15 163 2,0 4 747 74,9 7 680 32,6 10 375 -6,9 2 188 15,3 5 005 -1,2
Åland 156 169,0 665 22,5 106 -13,8 2 389 4,4 2 285 -9,3 389 36,5
    Mariehamn 142 208,7 593 37,3 102 -17,1 2 056 14,3 992 -30,7 256 4,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_010_sv.html