Tabellbilaga 10.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar efter öppethållningsperiod i år 2015

Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar
Alla inkvarteringsanläggningar Totalt 1 392 65 526 161 280 20 945
Öppet året runt 1 084 59 027 141 890 12 819
Öppet en del av året 308 6 499 19 390 8 126
Hotell Totalt 651 53 339 114 658 2 181
Öppet året runt 613 51 189 109 981 2 070
Öppet en del av året 38 2 150 4 677 111
Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar Totalt 126 2 480 6 081 632
Öppet året runt 97 1 774 4 477 538
Öppet en del av året 29 706 1 604 94
Semesterbyar Totalt 337 5 824 26 597 1 773
Öppet året runt 258 4 672 22 221 1 257
Öppet en del av året 79 1 152 4 376 516
Campingplatsverksamhet Totalt 236 2 848 11 271 16 205
Öppet året runt 87 769 3 447 8 859
Öppet en del av året 149 2 079 7 824 7 346
Vandrarhem Totalt 42 1 035 2 673 154
Öppet året runt 29 623 1 764 95
Öppet en del av året 13 412 909 59

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 10.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar efter öppethållningsperiod i år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_014_sv.html