Publicerad: 29.4.2016

Efterfrågan på inkvarteringstjänster på föregående års nivå år 2015

År 2015 bokfördes nästan 19,8 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var 14,2 miljoner övernattningar av finländska turister och 5,5 miljoner övernattningar av utländska turister. Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster minskade med 3,5 procent, medan den inhemska ökade med 1,1 procent jämfört med året innan. Allt som allt minskade den totala efterfrågan på inkvarteringstjänster med bara 0,2 procent år 2015.
År 2014 visade redan tecken på att efterfrågan på inkvarteringstjänster avtar något, och i januari 2015 minskade efterfrågan ytterligare med något under 8 procent. I februari vände efterfrågan något uppåt, men under våren minskade den igen ända fram till juli, då efterfrågan ökade med en procent. Hela slutet av året gick en aning på plus, med undantag av november, då efterfrågan minskade med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2015/2014

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2015/2014

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (443,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tie_001_sv.html