Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 204 63 321 54,3 1,6 59,54
Fasta Finland 1 136 61 695 54,8 1,5 59,59
Nyland 153 16 150 76,4 2,8 78,34
Egentliga Finland 74 3 697 58,5 9,3 56,80
Satakunta 40 1 427 46,1 3,6 57,52
Egentliga Tavastland 26 1 532 45,6 0,6 46,88
Birkaland 70 4 587 56,9 1,4 65,58
Päijänne-Tavastland 36 1 889 44,8 -1,1 51,89
Kymmenedalen 27 1 037 51,2 6,5 49,38
Södra Karelen 34 1 988 48,7 -9,7 42,07
Södra Savolax 80 2 482 36,2 -3,7 43,66
Norra Savolax 51 2 692 46,0 2,1 54,31
Norra Karelen 56 1 632 45,6 4,8 52,27
Mellersta Finland 53 3 150 51,2 0,9 56,73
Södra Österbotten 51 1 888 45,8 -3,2 43,02
Österbotten 30 1 385 50,4 3,8 64,99
Mellersta Österbotten 18 594 43,2 -7,7 61,73
Norra Österbotten 108 4 781 45,7 -2,6 47,62
Kajanaland 43 2 211 42,1 1,3 29,50
Lappland 186 8 573 41,5 -0,5 42,82
Åland 68 1 626 31,6 2,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_001_sv.html