Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 714 384 4,2 1 243 178 1,7 471 206 11,3
Fasta Finland 1 678 839 4,0 1 228 139 1,5 450 700 11,7
Nyland 542 543 14,9 270 011 11,2 272 532 18,8
Egentliga Finland 99 026 13,6 77 951 11,5 21 075 22,1
Satakunta 30 682 14,3 25 818 16,4 4 864 4,4
Egentliga Tavastland 35 522 3,7 30 074 0,8 5 448 23,4
Birkaland 126 584 5,3 103 510 9,8 23 074 -11,2
Päijänne-Tavastland 46 961 -2,7 39 382 -9,1 7 579 54,0
Kymmenedalen 28 017 18,1 22 667 16,6 5 350 24,4
Södra Karelen 54 243 -8,4 37 362 -14,4 16 881 8,4
Södra Savolax 47 987 -11,7 36 381 -4,4 11 606 -28,7
Norra Savolax 64 349 1,9 58 110 3,0 6 239 -7,2
Norra Karelen 39 936 10,8 34 951 9,5 4 985 20,6
Mellersta Finland 72 555 -1,0 64 247 -2,8 8 308 16,0
Södra Österbotten 52 141 -4,0 45 128 -0,0 7 013 -23,5
Österbotten 30 266 -0,6 23 344 -4,5 6 922 14,9
Mellersta Österbotten 11 484 -12,1 9 798 -5,1 1 686 -38,4
Norra Österbotten 126 411 -9,0 115 139 -7,2 11 272 -24,2
Kajanaland 62 414 -2,3 58 309 -4,7 4 105 54,3
Lappland 207 718 -3,0 175 957 -5,9 31 761 17,3
Åland 35 545 10,9 15 039 22,4 20 506 3,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_003_sv.html