Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 615 51 714 56,6 1,6 100,57 56,93
Fasta Finland 600 50 890 56,8 1,6 100,55 57,08
Nyland 120 15 239 68,9 0,6 112,27 77,40
    Esbo 12 1 184 58,2 1,6 89,37 52,04
    Helsingfors 61 9 655 73,3 -0,2 118,56 86,87
    Vanda 12 2 337 73,4 -0,1 107,05 78,54
Egentliga Finland 38 2 884 60,5 3,7 93,93 56,84
    Åbo 19 1 983 65,0 3,2 95,81 62,26
Satakunta 25 1 131 54,4 5,1 90,84 49,39
    Björneborg 8 603 56,2 7,8 92,16 51,77
Egentliga Tavastland 16 1 353 41,0 -2,3 80,88 33,19
    Tavastehus 7 694 45,5 0,5 86,15 39,21
Birkaland 40 3 807 56,5 3,0 100,96 56,99
    Tammerfors 23 2 881 61,7 3,9 104,40 64,38
Päijänne-Tavastland 13 1 594 45,8 1,3 97,15 44,52
    Lahtis 6 771 56,8 4,3 94,68 53,75
Kymmenedalen 14 783 50,7 1,4 92,75 46,98
    Kouvola 6 406 47,8 3,0 87,94 42,03
Södra Karelen 16 1 569 50,8 -1,4 93,47 47,52
    Villmanstrand 7 980 55,4 -7,5 88,77 49,21
Södra Savolax 30 1 723 47,1 1,4 87,64 41,27
    S:t Michel 8 556 53,6 1,3 92,33 49,52
Norra Savolax 28 2 343 48,5 -0,3 93,87 45,48
    Kuopio 15 1 397 53,6 0,1 100,17 53,71
Norra Karelen 22 1 201 49,7 4,5 90,85 45,13
    Joensuu 6 605 62,6 9,4 91,83 57,48
Mellersta Finland 27 2 720 55,6 2,9 92,06 51,22
    Jyväskylä 12 1 365 63,2 3,3 100,54 63,53
Södra Österbotten 24 1 499 50,1 -2,9 82,98 41,57
    Seinäjoki 7 610 54,1 -4,8 95,84 51,83
Österbotten 21 1 233 52,4 3,3 94,10 49,33
    Vasa 8 799 59,5 2,3 96,06 57,12
Mellersta Österbotten 10 511 42,9 -3,5 90,16 38,64
    Karleby 5 369 51,2 0,6 92,83 47,51
Norra Österbotten 48 3 329 50,7 -1,0 94,32 47,83
    Kuusamo 11 751 41,3 -1,2 95,75 39,50
    Uleåborg 10 1 436 62,8 -0,5 100,35 63,07
Kajanaland 18 1 740 50,9 3,1 67,26 34,21
    Kajana 6 414 44,6 0,9 81,69 36,47
    Sotkamo 6 1 121 56,5 3,1 62,42 35,24
Lappland 88 6 229 50,1 3,2 102,98 51,58
    Rovaniemi 17 1 390 60,0 1,7 105,73 63,49
Åland 15 824 46,5 0,1 .. ..
    Mariehamn 7 534 54,9 -4,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_006_sv.html